.

Javni oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika OS BiH

28 Ožujak 2024

 

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine objavilo je 27. ožujka 2024. godine, Javni oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Rok za prijavu na Javni oglas je 21 dan od dana objavljivanja na službenoj veb-stranici Ministarstava obrane BiH.

Na oglas se mogu prijaviti mladići i djevojke koji imaju završenu srednju školu III i IV stepena ili trenutno pohađaju završni razred srednje škole. Neki od općih uvjeta koje kandidati moraju ispunjavati su da su kandidati državljani Bosne i Hercegovine, da nisu mlađi od 18 godina niti stariji od 27 godina u vrijeme prijema.

Ministarstvo obrane bih raspisalo oglas za prijem 400 kandidata u profesionalnu vojnu službu u činu vojnika OS BiH. Prijavom na oglas mladi imaju priliku da osiguraju stalan i siguran posao, profesionalnu karijeru i mogućnost napredovanja u Oružanim snagama BiH.


Potrebne informacije i obrasce za prijavu kandidati će moći preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH (www.mod.gov.ba) ili lično dobiti od centara za regrutovanje i tranziciju i informirati se putem sljedećih telefona:

a) Centar za regrutovanje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437;

b) Centar za regrutovanje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886;

c) Centar za regrutovanje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084 i

d) Centar za regrutovanje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954


Ukoliko kandidati budu ispunjavali opće i posebne uvjete i dostave potrebnu dokumentaciju, blagovremeno će biti obaviješteni o vremenu i mjestu testiranja i provjera, početku osnovne vojničke obuke i drugim bitnim informacijama.

Testiranja kandidata će se obaviti u centrima za regrutovanje u Sarajevu, Banjoj Luci, Čapljini i Tuzli.

Nakon završenih testiranja, Komisija za izbor će obaviti intervju sa najuspješnijim kandidatima i, nakon završenog intervjua, izvršiti izbor i predložiti ministru odbrane BiH kandidate za upućivanje na osnovnu vojničku obuku.

Kandidati koji uspješno završe osnovnu vojničku obuku primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta koja se popunjavaju kandidatima iz reda sva tri naroda u BiH, kao i iz reda ostalih.

Linkovi za prijavu:

 

JAVNI OGLAS za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni oglas je dvadesetjedan (21) dan od dana objavljivanja)

Prijava, saglasnost, biografija, (popunjava kandidat)

Izjava (popunjava kandidat)

NORME za provjeru fizičke spremnosti

PRAVILNIK o prijemu u vojnu službu

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o prijemu u vojnu službu

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o prijemu u vojnu službu, Službeni glasnik BiH, br. 54/22

Prezentacija testiranja fizičke spremnosti na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=u82RHz1gKwo&t=1s

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa