.

Potreban krojač obuće u mjestu Dolac na Lašvi. Sve detaljnije informacije na kontakt broj 0603517706 (Besim Belegić).

Upravna organizacija Teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik, direktor UO TVJ Travnik objavljuje; 

 J  A  V  N I   O G L A S

za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme

 1.Naziv radnog mjesta 

  1. Vatrogasac  …………………………………….2 (dva ) izvršitelja na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad od tri mjeseca 
  1. Opis poslova i radnih zadataka

 - sudjeluje na vatrogasnim intervencijama, održava vatrogasne sprave i opremu u urednom stanju, stručno se osposobljava, obavlja dežurstvu u krugu i prostorijama UO TVJ, poslije intervencije vozila snabdjeva sredstvima za gašenje, vrši poslove iz svoje uže specijalnosti, odgovara za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, odgovara za provođenje pravila službe, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak komandir jedinice ili komandir desetine, kao i sve druge poslove koji proističu iz uputstva o načinu rada UO TVJ-e.

Cijeni Javni oglas možete preuzeti ovdje.

 

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Kantona Središnja Bosna (“Službene novine Kantona Središnja Bosna” broj: 12/06, 1/08 i 12/09) Povjerenstvo za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu za početni čin “policajac” raspisuje: JAVNI OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA ŠKOLOVANJE NA POLICIJSKOJ AKADEMIJI U SARAJEVU, koji možete preuzeti ispod.

 

Temeljem članka 38. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Središnja uprava na I. sjednici održanoj 15. listopada 2016. godine u Sarajevu raspisuje:

Na osnovu člana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/16) i Zaključka vlade Kantona Središnja Bosna, broj 01-05-843/16-38 od 21. 10. 2016. godine, Vlada Kantona Središnja Bosna objavljuje:

Na službenoj stranici Katoličkog školskog centra "Petar Barbarić" Travnik izašao je natječaj za stipendiju redovnim studentima od strane zaklade "Za mudrost i plemenitost- pro sapientia et clementia":

Na osnovu Odluke Senata, Internacionalni univerzitet "Travnik" u Travniku objavljuje natječaj za izbor u nastavno-znanstvena zvanja i radni odnos nastavnika i suradnika.

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK
NASTAVNIK, SURADNIK

Uže znanstvene oblasti za koje se raspisuje natječaj:

    Drumski i gradski saobraćaj
    Menadžment u saobraćaju
    Vazdušni saobraćaj

EKONOMSKI  FAKULTET TRAVNIK
NASTAVNIK, SURADNIK

Uže znanstvene oblasti za koje se raspisuje natječaj:

    Ekonomska teorija i politika
    Finansije, računovodstvo i revizija
    Marketing
    Menadžment i organizacija
    Poslovna ekonomija
    Menadžment u obrazovanju
    Menadžment u zdravstvu
    Finansijska tržišta, instrumenti i institucije

PRAVNI  FAKULTET TRAVNIK
NASTAVNIK, SURADNIK

Uže znanstvene oblasti za koje se raspisuje natječaj:

    Krivično pravo
    Građansko pravo
    Državno i međunarodno javno pravo
    Historija države i prava
    Javna uprava

EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK
NASTAVNIK, SURADNIK

Uže znanstvene oblasti za koje se raspisuje natječaj:

    Zaštita životne sredine
    Primijenjena ekologija

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK
NASTAVNIK, SURADNIK

Uže znanstvene oblasti za koje se raspisuje natječaj:

    Elektrotehnika – Telekomunikacije
    Građevinarstvo
    Mašinstvo

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK
NASTAVNIK, SURADNIK

Uže znanstvene oblasti za koje se raspisuje natječaj:

    Mediji i komunikacije
    Novinarstvo

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK
NASTAVNIK, SARADNIK

 Uže znanstvene oblasti za koje se raspisujenatječaj:

    Računarski sistemi i mreže
    Softversko programiranje
    Informacione tehnologije

UVIJETI:
Uvijeti za izbor u znanstveno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 84. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Srednjobosanskog kantona» broj 4/13) i odredbama člana 86. Statuta Internacionalnog univerziteta Travnik.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

– Biografiju/životopis – CV;
– Ovjerene kopije diploma o stečenim akademskim zvanjima;
– Dokaze o stečenim prethodnim izborima u akademska zvanja;
– Popis objavljenih radova;
– Uvjerenje o položenim ispitima s prosjekom ocjena (za suradnike);

– Poželjno poznavanje engleskog i turskog jezika.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom i naznakom “ZA KONKURS“ slati na adresu:

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK – Ul. Bunar bb, 72270 Travnik , BiH
Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti na brojeve telefona:
Tel: 00 387 30 540 597; Mob: 00 387 61 556 867
E-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

/tnt.portal/

Federalno ministarstvo razvoja obrta i poduzetništva raspisalo je javni natječaj za grant sredstva za 2016. godinu. Predviđena sredstva za ovaj poziv iznose 4,9 milijuna KM.

Općina Vitez je objavila javni poziv za odabir korisnika “Grant sredstava” kao poticaj zapošljavanju i za najbolju poslovnu ideju.

U cilju promicanje veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoći ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2016. godinu.

Stranica 3 od 8

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa