.

Objavljivanje rezultata popisa u BiH moguće u lipnju ove godine

04 Veljača 2016

Prvi konačni rezultati popisa u BiH mogli bi biti objavljeni u lipnju ove godine, ukoliko se u roku od tri tjedna riješe sva sporna pitanja, istaknuto je na današnjem sastanku direktora sve tri statističke institucije, održanom nakon četverodnevne posjete Međunarodne monitoring misije i predstavnika Eurostata Pieter Everaersa.

 


Na sastanku u prostorijama Agencije za statistiku BiH razgovarano je o aktivnostima na finalnoj obradi podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u BiH, na kojima treba ubrzano radi sa ciljem početka objave konačnih rezultata popisa, rečeno je za TV1 u Agenciji.

Članovi međunarodne monitoring misije su i tijekom ove posjete dali pozitivno mišljenje na sve dosadašnje aktivnosti popisa, dok je Pieter Everaers dao jasne preporuke Agenciji za statistiku BiH, Federalnom zavodu za statistiku FBiH i Republičkom zavodu za statistiku RS: da statističke institucije trebaju, u roku od tri tjedna, riješiti sva sporna pitanja vezana za obradu podataka poposa; da se rezultati popisa moraju obraditi u skladu sa međunarodnim standardima, Zakonom o popisu i preporukama Međunarodne monitoring misije; da statističke institucije moraju, u skladu sa Načelom 1 Kodeksa europske prakse i domaćih zakona o statistici, poštovati princip profesionalne neovisnosti.

Pieter Everaers je, vezano za razvoj statistike u BiH, naglasio da će zvanična statistika u narednom periodu biti sve značajnija zbog aktivnosti vezanih za reformsku agendu za BiH za period 2015 - 2018 godine i kredibilitet aplikacije naše zemlje u EU.

Ukoliko se riješe sva sporna pitanja u roku od tri tjedna, prvi konačni rezultati popisa mogli bi biti objavljeni u lipnju ove godine. Kako je i ranije planirano, prvo će biti objavljen ukupni broj stalnih stanovnika u BiH i osnovne demografske karakteristike stanovništva.

Koliki je značaj objave relevatnih, kredibilnih i međunarodno uporedivih podataka popisa u BiH generalno, a pogotovo u kontekstu reformske agende, govori i najava mogućnosti da prezentaciji prvih rezultata popisa u BiH planiraju prisustvovati i generalni direktor Eurostata Walter Radermacher i komesar za proširenje EU Johanes Han. /vijesti.ba/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa