.

Broj pedagoga i logopeda povećava se i u školama na području središnje Bosne?

17 Veljača 2016
Županija Središnja Bosna se našla među šest županija koje će usklađivati obrazovne politike i raditi na prevenciji i suzbijanju vršnjačkog nasilja.

Na sjednici održanoj u utorak u Sarajevu Koordinacija ministara obrazovanja i znanosti u Federaciji BiH razmatrala je aktivnosti koje se provode na prevenciji i suzbijanju problema vršnjačkog nasilja.

Analizirana je mogućnosti zapošljavanja stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama Federacije BiH te je ocijenjeno kako bi realizacija tog zajedničkog projekta Zavoda i Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti trebala započeti što žurnije.

Riječ je o stručnom osposobljavanju oko 240 mladih pedagoga, psihologa, logopeda i drugih stručnih suradnika čijim bi se angažmanom unaprijedile postojeće aktivnosti koje se provode na prevenciji i suzbijanju vršnjačkog nasilja, priopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

Uvodi se eksterna matura za osnovne i srednje škole?
Na sjednici Koordinacije ministara prezentirana je i Informacija o usklađenosti obrazovnih politika u F BiH, koju je izradilo Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti. Informacija usporedno prikazuje podataka dostavljene iz šest županija o usklađenosti obrazovnih politika, a sa svrhom detaljne analize i ujednačavanja obrazovnih politika.
Predstavljeni su podaci o usklađenosti županijskih legislativa s okvirnim zakonima za sve razine obrazovanja, nastavnim planovima i programima za devetogodišnju osnovnu školu te gimnazije i srednje strukovne škole, iz kojih je vidljiva struktura nastavnih predmeta i fond sati po svakom predmetu, zatim podatci o restrukturiranju nastavnih planova i programa u smislu uvođenja novih predmeta ili tematskih cjelina te o zastupljenosti stranih jezika u školama koji se izučavaju kao prvi ili drugi strani jezik i fond sati sa svaki strani jezik i mišljenja o eksternoj maturi i načinu uvođenja iste u osnovne i srednje škole.

Koordinacija je zauzela zajedničko stajalište da se ova informacija predloži za razmatranje na sljedećoj sjednici Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini, s inicijativom za izmjenama okvirnog nastavnog plana za devetogodišnje osnovno obrazovanje, kao preduvjeta za dalje uspješno provođenje reformskih aktivnosti u obrazovanju u Federaciji BiH, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, a u konačnici u svrhu stvaranja preduvjeta za brže uključivanje naše zemlje u Europsku uniju, navodi se u priopćenju.

Učenici na ekskurzije samo unutar BiH
Ministri obrazovanja pozdravili su donošenje novog pravilnika u Sarajevskoj Županiji prema kojem učenici osnovnih škola na ekskurziju mogu putovati samo na teritoriju BiH te preporučili uvođenje ovakvih rješenja i u drugim županijama, odnosno cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine.
Također, turističkim djelatnicima upućen je poziv da povoljnim cijenama i aranžmanima podrže realizaciju učeničkih ekskurzija, škola u prirodi, izleta i studijskih posjeta na području BiH.

Sjednici Koordinacije ministara obrazovanja i znanosti, kojom je predsjedavala federalna ministrica obrazovanja i znanosti Elvira Dilberović, nazočili su ministar obrazovanja Unsko-sanske županije Adis Muharemović, ministar Sarajevske županije Elvir Kazazović, ministar Hercegovačko-neretvanske županije Rašid Hadžović, ministar obrazovanja Zeničko-dobojske županije Mensur Sinanović, ministar obrazovanja Tuzlanske županije Zlatan Muratović, ministar obrazovanja Bosansko-podrinjske županije Damir Žuga te predstavnik županije središnja Bosna.

FENA

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa