.

Smjene u Federaciji BiH

23 Prosinac 2015

Vlada Federacije BiH razriješila je dužnosti direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahima Tirka, a na njegovo mjesto imenovala Anisa Ajdinovića dosadašnjeg šefa Službe za odnose s javnošću Federalne uprave za inspekcijske poslove.

 


Na prijedlog Komisije za administrativna pitanja, Vlada FBiH donijela je Rješenje o razrješenju Ibrahima Tirka, na osobni zahtjev, direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove i Rješenje o privremenom postavljenju Anisa Ajdinovića za direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na razdoblje do okončanja natječajne procedure u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, a najviše tri mjeseca, počev od 1.1.2016. godine.

Vlada je danas dala prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar i privremeno za vršitelja dužnosti na razdoblje do tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure, imenovala Davorku Šaravanju, Ivana Jozića, Željka Kordića, Dijanu Pejić, Nermu Čolaković-Prgudu i Zorana Landeku.

Ista Odluka donesena je i za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Zlatan Lovrić (predsjednik), Almir Spaho, Sead Kaknjo, Bilal Tulumović i Ante Vrdoljak (članovi) imenovani su za vršitelje dužnosti članova ovog nadzornog odbora.

Dana je i prethodna saglasnost da na isti razdoblje kao vršitelji dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar budu imenovani Krešo Šaravanja (predsjednik), Mirko Mihaljević, Željko Medak i Naser Hadžibegović.

Za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, na razdoblje do tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure, prethodna suglasnost dana je za Osmana Lindova (predsjednik), Harisa Jašarevića, Damira Anića, Željka Petrovića i Daliborku Marić.

Donesene su i odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, utvrđeni kriterij i tekst natječaja.

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH je donijela Rješenje o imenovanju Upravnog odbora “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar u sastavu Mustafa Nezirić (predsjednik), Mirko Šarac, Viktor Lasić, Zijada Redžić i Dragan Meter (članovi).

Doneseno je i Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo u sastavu Jasmina Šeko (predsjednik), Elmedin Hadrović i Marijan Oršolić (članovi), priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade F BiH./HMS/

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa