.

Neradni dani 1. i 2. siječnja 2016. godine

26 Prosinac 2015

1. i 2. siječnja naredne godine su neradni dani u Federaciji BiH. 

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike priopćilo je da je Zakonom o blagdanima određeno da je Nova godina međunarodni blagdan koji se neradno obilježava dva dana, 1. i 2. siječnja 2016. godine.

U te dane poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa