.

Sazvana 21.sjednica Vlade ŽSB

16 Veljača 2016

Sazvana 21.sjednica Vlade ŽSB za četvrtak 18.2.2016.godine sa početkom u 9 sati.

 


Dnevni red

 

1. Zapisnik sa 20. sjednice Vlade ŽSB – tajnik Vlade ŽSB

2. Izvješće o radu Vlade ŽSB za 2015.godinu – tajnik Vlade ŽSB

3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za izradu šumsko-gospodarske osnove za privatne šume – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

4. Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Županijska uprava za branitelje

5. Program i kriteriji utroška sredstava za uređenje mezarja i grobalja - Županijska uprava za branitelje

6. Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti – Županijska uprava za branitelje

7. Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za psiho socijalno liječenje - Županijska uprava za branitelje

8. Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za troškove zakonske revizije korisnika braniteljsko - invalidske zaštite – Županijska uprava za branitelje

9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za općinu Dobretići (za I. kvartal) – Ministarstvo financija

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u korist Esada Garače – Ministarstvo financija

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Zavoda za javno zdravstvo ŽSB – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za Srpsko kulturno-prosvjetno i humanitarno crkveno društvo Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Zavodu za zdravstveno osiguranje ŽSB ( saniranje deficita) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

14. Prijedlog odluke o utrošku dijela sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika u 2016.godini – Ministarstvo obrazovanje, znanosti, kulture i sporta

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih miesta - Ministarstvo obrazovanje, znanosti, kulture i sporta

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Kreševa na ime pomoći poduzeću "MIS" Kreševo, za saniranje štete od požara – Županijska uprava za civilnu zaštitu

17. Suglasnost za pokretanje procedure za nabavu i postavljanje ograde oko gradilišta kod SŠ "Novi Travnik"- Ministarstvo obrazovanje, znanosti, kulture i sporta

18. Suglasnost za povećanje plaće na osnovi prekovremenog rada za zaposlenike materijalno-financijskog odjela - Ministarstvo obrazovanje, znanosti, kulture i sporta

19. Suglasnost za zaključivanje ugovora o javnim nabavama – Ministarstvo prostornog uređenja,građenja, zaštite okoliša,povratka i stambenih poslova
a) za ugradnju termo fasada na zgradi OŠ "Voljevac", općina G. Vakuf-Uskoplje
b) za toplifikaciju zgrade civilne zaštite i MZ bare, općina Novi Travnik
c) za izgradnju trim staze Mali Mošunj i čišćenje deponijskog smetljišta ,općina Vitez

20. Suglasnost na Plan nabave Ministarstva unutarnjih poslova za 2016.godinu – Ministarstvo unutarnjih poslova

21. Suglasnost za nabavku računara - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

22. Utvrđivanje mišljenja na Nacrt zakona o koncesijama (federalni) – Ministarstvo gospodarstva

23. Suglasnost za isplatu naknade za privremeno obavljanje poslova višeg referenta za IKT komunikacije u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

24. Suglasnost za isplatu naknade za privremeno obavljanje poslova višeg referenta blagajnika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

25. Informacija o stanju službene web stranice Vlade ŽSB – Kabinet premijera ŽSB

26. Izvješće o radu Agencije za privatizaciju za 2015.godinu – Agencija za privatizaciju

27. Izjašnjenje Agencije za privatizaciju po dopisu odvjetnika Petra Zlokovića- Agencija za privatizaciju

28. Očitovanje Vlade o prijedlogu za vansudsku nagodbu sa odvjetnicima koji su zastupali državne službenike i namještenike u sporu protiv Vlade ŽSB – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) zahtjev za potpisivanje sporazuma o vansudskoj nagodbi sa djelatnicima Ministarstva gospodarstva

29. Očitovanje Vlade o primjeni tačke V. Zaključka o isplati potraživanja po vansudskoj nagodbi sa Sindikatom državnih službenika i namještenika – Ministarstvo financija /o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa