.

Vlada SBŽ-a danas o štetama prouzrokovanih poplavama

28 Veljača 2019

Informaciju o štetama prouzrokovanih nedavnim poplavama, klizištima, odronima i udarima vjetra, razmatrat će danas u Travniku Vlada Srednjobosanske županije (SBŽ).

Na sjednici je planirano i usvajanje odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za hitne intervencije, te odobravanje jednokratne novčane pomoći općinama za hitne intervencije.

Očekuje si i izjašnjavanje o prijedlogu odluke o upućivanju zahtjeva Vladi Federacije BiH za dodjelu jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije.

Vlada bi se, također, trebala izjasniti o godišnjem planu korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2019. godini.

Na predloženom dnevnom redu su, među ostalim, odluke o izvršavanju neplaniranih sredstava u SBŽ-u, o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata u vodoprivredi, te o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2018/19.

Sjednica će biti održana u Travniku, s početkom u 9 sati, u nastavku pogledajte cijelokupni dnevni red:

1. Zapisnik sa 110. redovne i 1. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - Stručna služba Vlade Kantona
2. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih organa kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Nacrt plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
4. Informacija o štetama prouzročenim poplavama, klizištima, odronima i udarima vjetra na području Srednjobosanskog kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za hitne intervencije
b) Prijedlog odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći općinama za hitne intervencije
c) Prijedlog odluke o upućivanju zahtjeva Vladi Federacije BiH za dodjelu jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije
5. Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2019 godini- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
6. Prijedlog odluke o izvršavanju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( iznos 900.000,00KM – Ministarstvo finansija
7. Prijedlog odluke o izvršavanju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( iznos 22.717,87 KM) – Ministarstvo finansija
8. Prijedlog odluke o izvršavanju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu (iznos 5.000,00 KM)- Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata u vodoprivredi – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Za regulaciju korita rijeke Dragače, općina Fojnica
b) Za čišćenje potoka Tomračić, općina Travnik
c) Za izgradnju vodovoda u naselju Brezumile, općina Kiseljak
d) Za dopunu glavnog projekta vodovodnog sistema u naselju Vesela, općina Bugojno
e) Za izgradnju vodovoda u naselju Zvizd, općina Kreševo
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za sklapanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti , nauke i sporta
13. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za nabavku roba i usluga za potrebe budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona – Ured za javne nabavke
a) Za nabavku i isporuku računara
b) Za obavezno i kasko osiguranje vozila
c) Za isporuku nafte i naftni derivata za općinu Bugojno
d) Za isporuku nafte i naftni derivata za općinu Busovača
e) Za isporuku nafte i naftni derivata za općinu Donji Vakuf
f) Za isporuku nafte i naftni derivata za općinu Fojnica
g) Za isporuku nafte i naftni derivata za općine Jajce i Dobretići
h) Za isporuku nafte i naftni derivata za općinu Kiseljak
i) Za isporuku nafte i naftni derivata za općinu Kreševo
j) Za isporuku nafte i naftni derivata za općinu Novi Travnik
k) Za isporuku nafte i naftni derivata za općinu Travnik
l) Za isporuku nafte i naftni derivata za općinu Gornji Vakuf – Uskoplje
m) Za isporuku nafte i naftni derivata za općinu Vitez
14. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabavke za kolektivno osiguranje uposlenih – Ured za javne nabavke
15. Saglasnost za sporazumni raskid Okvirnog sporazuma o nabavi i isporuci uredskog materijala – Ured za javne nabavke
16. Saglasnost za uređenje ureda u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Saglasnost za nabavku pojačivača signala za Internet za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Odluka o izdvajanju sredstava za pojačanje interneta
18. Saglasnost za nabavku klima uređaja za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Saglasnost za nabavku uredskog namještaja za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja
20. Saglasnost za nabavku rutera – Služba za zajedničke poslove
21. Saglasnost za poboljšanje rada LAN mreže – Služba za zajedničke poslove
22.Saglasnost za nabavku usisivača – Služba za zajedničke poslove
23. Saglasnost na Planove javnih nabavki za 2019. godinu – Stručna služba
a) Plan javnih nabavki Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
b) Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za civilnu zaštitu
c) Plan javnih nabavki Stručne službe Vlade

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa