.

TRAVNIK: Za četvrtak sazvana 42. sjednica Vlade KSB

13 Svibanj 2020

Premijer Kantona Središnja Bosna Tahir Lendo sazvao je za četvrtak, 14. svibnja 2020. godine s početkom u 9 sati 42. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna koja će se održati u Travniku.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Zapisnik s 41. redoviite i 30., 31. i 32. izvanredne sjednice Vlade Kantona - tajnik Vlade Kantona
2. Nacrt zakona o javnim skijalištima u Kantonu Središnja Bosna - Ministarstvo privrede
3. Mišljenje na Prednacrt izmjena i dopuna Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine - Ministarstvo privrede
4. Akcioni plana Vlade Kantona prevenciju korupcije za vrijeme pandemije Coronavirusa - Tim za sprječavanje borbe protiv korupcije
5. Izvješće o radu Vlade Kantona za vrijeme trajanja pandemije corovavirusa - tajnik Vlade Kantona
6. Prijedlog odluke o usvajanju visine boravišne takse za području Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu - Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu - Ministarstvo unutarnjih poslova
a) za adaptaciju pritvorskih prostorija u PS Travnik i sanacija prostorija u Sektoru krim policije u sjedištu
b) za adaptaciju sale za sastanke i potkrovlje u PS Travnik
c) za adaptaciju prostorija u PI Babanovac
d) za adaptaciju prostorija u PI Han Bila
c) za adaptaciju pritvorskih prostorija u PS Bugojno
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu, za nabavu računara za potrebe osnovnih i srednjih škola - Ministarstvo obrazovanja, mladih, znanosti, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu, za nabavu deskop računara - Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje, zaštitu kulturno povijesnog naslijeđa
10. Mišljenje za utvrđivanje javnog interesa za izgradnja dalekovoda Rama - Prozor Gornji Vakuf-Uskoplje - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
11.Suglasnost za izmjenu Plana javne nabave za potrebe Ministarstva obrazovanja, mladih, znanosti, kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, mladih, znanosti, kulture i športa
12. Suglasnost za produljenje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Kantonalnom sudu u Novome Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
13. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade broj:01-4.1-333/2020 od 17.4.2020. godine - Stručna služba Vlade
14. Suglasnost za prodaju starih registarskih tablica - Ministarstvo unutarnjih poslova
15. Suglasnost za nabavu stalnih sredstava - uredskih stolica - Kabinet premijera Kantona
16. Suglasnost za isplatu troškova izvršnog postupka po Rješenju o izvršenju, broj: S1 3 I 035251 20 od 10. 4. 2020. godine - Ured za javne nabavke
17. Izvješće za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o provedenim javnim nabavkama za vrijeme trajanja stanja nesreće prouzrokovano pojavom corona virusa koje je provela Vlada Kantona Središnja Bosna - Ured za javne nabave
18. Izvješće o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara - Ministarstvo unutarnjih poslova
19. Zaključak o poništenju javne nabavke pumpe za muljevitu i bistru vodu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
20. Realizacija zaključaka
a) Ministarstvo unutranjih poslova
b) Ministarstvo privrede
21. Izvješće o radu inspekcije
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo privrede
c) Ministarstvo obrazovanja, mladih, nznanosti, kulture i sporta
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
22. Imenovanje i razrješenje
a) Imenovanje Interresorne grupe za izradu Zakona o sprječavanju korupcije u Kantonu Središnja Bosna

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa