.

TRAVNIK: Za četvrtak sazvana 43. sjednica Vlade KSB

19 Svibanj 2020

Premijer Kantona Središnja Bosna Tahir Lendo sazvao je za četvrtak, 21. svibnja 2020. godine s početkom u 9 sati 43. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna koja će se održati u Travniku.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Zapisnik sa 42. redovite i 33. izvanredne sjednice Vlade -Tajnik Vlade
2.Pravilnik o kategorizaciji turističkih objekata (suglasnost) -Ministarstvo gospodarstva
3. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za realizaciju Programa korištenja sredstava pomoći gospodarskim subjektima kojima je naredbama nadležnih organa zabranjen rad zbog pandemije koronavirusa – Ministarstvo gospodarstva
4. Analiza II utjecaja pandemije koronavirusa na gospodarstvo Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo gospodarstva
5.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dalekovoda 35Kv Kiseljak - Kreševo -Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
6.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: JH 2 - 03 - 07-1-507-11/20 od 16.4.2020. -Ministarstvo financija
7.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnog sredstva za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku-Ministarstvo pravosuđa i uprave
8.Suglasnost na dopunu Plana nabavke roba, usluga i radova u 2020.godini -Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9.Prijedlog zaključka o načinu isplate troškova žalbenog postupka u postupcima javnih nabavki- Ured za javne nabavke
10.Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova tehničke tajnice u Općinskom sudu u Travniku -Ministarstvo pravosuđa i uprave
11.Suglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Jajcu -Ministarstvo pravosuđa i uprave
12.Suglasnost za popunu radnih mjesta u Ministarstvu financija -Ministarstvo financija
13.Zamolba za financijsku pomoć za mjesec travanj 2020.godine -Agencija za privatizaciju
14.Razrješenja i imenovanja
a) Odluka o osnivanju, imenovanju i mjerodavnostima Tima Vlade Kantona za sprečavanje trgovine ljudima -Ministarstvo unutarnjih poslova

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa