.

TRAVNIK: U tijeku je 110. sjednica Vlade KSB

13 Siječanj 2022

U zgradi Vlade KSB u Travniku u tijeku je 110. sjednica Vlade KSB na kojoj predložen sljedeći dnevni red:

1. Zapisnik s 108. redovne i 46. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - tajnik Vlade
2. Programi rada ministarstava za 2022. godinu
a) Ministarstvo unutrnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Programi rada uprava i upravnih organizacija za 2022. godinu
a) Kantonalna uprava za branitelja
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Programi rada službi, ureda i kabineta za 2022. godinu
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Ured za javne nabavke
e) Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
f) Kabinet premijera Kantona
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta i SŠ „Travnik“ Nova Bila – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za nabavku stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik – Ministarstvo pravosuđa
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za 2021. godinu za nabavku opreme za potrebe MUP-a S/KSBBK – Ministarstvo unutarnjih poslova
9. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavu:
a) nabava civilnih odijela za potrebe kriminalističke policije
b) usluge kalibracije i verifikacije alkometara
c) usluge kalibracije i verifikacije radara
10. Suglasnost na Odluku o visini blagajničkog maksimuma za 2022. godinu – Ministarstvo finansija
11. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova raspolaganja sredstvima Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12. Suglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za tehničku podršku sistemu „e“- Vlade – Stručna služba Vlade
13. Izvještaj o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima u 2021. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu januar 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Ministarstvo privrede
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Ministarstvo unutrašnjih poslova
e) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu siječnju 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa