.

TRAVNIK: Sazvana 33. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

13 Veljača 2024

33. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna bit će održana u četvrtak, 15. veljače 2024. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade Kantona Središnja Bosna u Travniku.

Na sjednici je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 32. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna - tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Suglasnost za potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna – Služba za zapošljavanje SBK/KSB
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna (suglasnost) – Služba za zapošljavanje SBK/KSB
6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna (suglasnost) – Služba za zapošljavanje SBK/KSB
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“ za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge - Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje SBK/KSB“ za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge - Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje SBK/KSB“ za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Agencije za privatizaciju (za mjesec siječanj 2024.godine) – Stručna služba Vlade
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izmjenu ograde u OŠ „Dr. Boris Ćorić“ Kreševo - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za financiranje troškova prijevoza učenika - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta (OŠ „Nova Bila“ Nova Bila i drugi) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta (OŠ „Dubravica“ Vitez i drugi) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta (MSTŠ „Travnik“ i drugi) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta (OŠ „Nova Bila“ Nova Bila i drugi) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za plaćanje računa za nabavku rezervnih dijelova za motorna vozila – Kantonalna uprava za branitelje
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za plaćanje računa za instaliranje i reinstaliranje aplikativnih sistema za računare – Kantonalna uprava za branitelje
19. Suglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Suglasnost za pregovore i imenovanje pregovaračkog tima za zaključivanje kolektivnih ugovora iz oblasti zdravstva - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
21. Informacija o povećanju troškova smještaja u Dječje „Selo mira“ Turija - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Izvješće o rezultatima provedenih postupaka javnih nabavki – Ured za javne nabavke
23. Izvješće općina o utrošku doniranih sredstava iz oblasti civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) izvješće općine Novi Travnik (2x)
b) izvješće općine Busovača

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa