.

TRAVNIK: Sazvana 40. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

02 Travanj 2024

40. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna bit će održana u ponedjeljak, 8. travnja 2024. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade Kantona Središnja Bosna u Travniku.

Na sjednici je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 39. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna - tajnik Vlade
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike (na suglasnost) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Pravilnik o sistematskom pregledu radnika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna (na suglasnost) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
4. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu (iznos 28.217,00 KM) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu (iznos 4.863,00 KM) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobrenju Programa za financiranje školskih natjecanja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2023/24. godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe OŠ „Gromiljak“, Gromiljak - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe SŠ „Busovača“, Busovača - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MSŠ „Gimnazija“, Bugojno - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za neprofitne organizacije iz oblasti sporta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za provođenje postupka i zaključivanje ugovora o prijevozu učenika - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku nadzornih kamera u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Agencije za privatizaciju (za mjesec ožujak 2024.) – Stručna služba Vlade
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku opreme – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku trakastih zavjesa – Ministarstvo unutarnjih poslova
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku usluga analize krvi i urina – Ministarstvo unutarnjih poslova
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za instaliranje sistema grijanja u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Suglasnost Općini Kreševo za prenamjenu dodijeljenih sredstava za projekte iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Suglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
22. Suglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
23. Suglasnost za nabavku prijenosnog računala (laptopa) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
24.Suglasnost za rashodovanje i prodaju motornih vozila u vlasništvu MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
25. Suglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
26. Prijedlog zaključka o anketiranju i provođenju internih audita za 2024.godinu – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
27 Obrasci godišnjeg izvješća za proračune općina KSB/SBK za razdoblje 1.1. – 31. 12. 2023. godine – Ministarstvo financija
28. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za 2023. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
29. Izvješće o obavljenim internim revizijama za četvrti kvartal 2023. godine – Ministarstvo financija
30. Izvješće o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju za prvi kvartal 2024. godine – Ministarstvo financija

31. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu ožujak 2024. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo privrede

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa