.

Grčka kriza se nastavlja

05 Siječanj 2016

Grčka gospodarska kriza se nastavlja, kao Odiseja bez kraja.

Poput Odiseje bez kraja, grčka gospodarska kriza se nastavlja i pretpostavlja se da će 2016. godina biti puno teža nego prethodna godina. U prethodnoj godini grčki građani su dvaput bili na izborima, jednom na referendumu, više puta na pregovorima, izlaska iz eurozone, ali mnogi misle da najgore tek slijedi.

Prilikom ulaska u Novu godinu, grčki premijer je rekao kako se nada da je ovo početak izlaska iz kriza, ali dosta građana se ne slaže s njim. Prema nedavnim anketama koje su nedavno izašle u Grčkoj, više od 55% Grka gleda na budućnost pesimistično, dok 61% ispitanika vjeruje da postoji mogućnost izlaska iz eurozone./d.č/

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa