.

U prostorijama MUP ŽSB održan sastanak sa načelnicima općina ŽSB

01 Lipanj 2018

U Ministarstvu unutanjih poslova Županije Središnja Bosna jučer je održan sastanak ministra unutrašnjih poslova Feliksa Vidovića i policijskog komesara Faika Adilovića sa načelnicima općina sa područja SBK.

Na sastanku je načelnicima prezentiran dosadašnji stepen realizacije projekta “pametnih” kamera i proširenje postojećeg sistema uvođenjem klasičnog video nadzora.

Klasičnim video nadzorom bi se pokrile sve značajnije lokacije u gradu kao i rasksnice na ulazima i izlazima iz grada. Spomenuti projekat će se realizovati u fazama pri sticanju tehničkih i finansijskih preduslova neophodnih za realizaciju projekta.

Prisutni su dali punu podrška nastavku implementacije projekta uspostave video nadzora u cilju podizanja nivoa opće sigurnosti na području cijele Županije.

/tnt.portal.ba/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa