.

Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikolić" raspisala Natječaj

19 Lipanj 2018

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila, i Odluke ravnatelja broj: 01-1939/18 od 14.06.2018. godine, raspisuje se

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

1. SPECIJALIST ANESTEZIOLOG I REANIMATOLOG, za rad na neodređeno vrijeme – probni rad 3 mjeseca – dva izvršitelja,
2. SPECIJALIST PEDIJATAR, za rad na neodređeno vrijeme – probni rad 3 mjeseca – jednog izvršitelja,
3. SPECIJALIST RADIOLOG, za rad na neodređeno vrijeme – probni rad 3 mjeseca – jednog izvršitelja,

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih zakonom za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i slijedeće uvjete:
-Završen medicinski fakultet, položen specijalistički ispit iz specijalnosti za koju se kandidat prijavljuje.

Izbor kandidata izvršit će se sukladno općim aktima Bolnice.

Prijave kandidata trebaju sadržavati: kraći životopis, adresu i kontakt telefon.
Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Dubrave bb, 72276 Nova Bila, uz naznaku: „Prijava na natječaj – ne otvarati“.

Natječaj ostaje otvoren od 19.06. do 06.07.2018. godine.
Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa