.

'Dijalog za budućnost' u Travniku, promocija suživota i različitosti

19 Listopad 2018

 

U okviru zajedničkog projekta koji provode agencije Ujedinjenih nacija, UNICEF i UNDP, UNESCO i 28 općina u BiH, među kojima je i Travnik, a na osnovu zajedničke inicijative Predsjedništva Bosne i Hercegovine danas je u maloj sali Općine Travnik održan sastanak, na kojem su sudjelovali učenici i predstavnici ovdašnje lokalne zajednice iz različitih društvenih sfera koji svojim učešćem mogu doprinijeti povezivanju u ovoj lokalnoj zajednici.

Zbog prepoznate potrebe za stvaranjem prostora za dijalog i promociju suživota u BiH, razvijen je projekat pod nazivom "Dijalog za budućnost“, kojim se promovira suživot i različitosti u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi projekta "Dijalog za budućnost" su stvaranje prostora za dijalog koji će omogućiti proces izgradnje razumijevanja u cijeloj zemlji, promoviranje suživota i poštivanje različitosti; povećavanje učešća, svijesti i utjecaja mladih u dijalogu o politikama vezanim za pitanja koja utiču na program razvoja i reforme u BiH; osiguravanje da obrazovanje podržava veću društvenu koheziju i da građani i zajednice ostvaruju zajedničke ciljeve u pogledu izgradnje suživota putem kulture.

U toku prve faze projekta ‘Dijalog za budućnost’ , koja je realizirana u periodu u periodu od 2014. do 2017. godine, uspostavile su se dijaloške platforme i forumi za mlade širom zemlje, podržano su 42 projekta, te je oko 30% stanovništva dobilo informaciju o inicijativama u okviru ovog projekta.

U drugoj fazi, koja će trajati do 30.6 2019. godine projektom se namjerava povećati inkluzivnost upravljanja na lokalnoj razini organizirajući participatorne analize zajedničkih problema te kreiranju lokalnih platformi za dijalog – okupljajući lokalne lidere, civilno društvo, mlade, vjerske lidere, ženske organizacije i relevantne lokalne vlasti.

Moderator današnje diskusione fokus grupe, prof. Srđan Dušanić je kazao da je opći strateški učinak ovog projekta umanjenje opasnosti ponovnog sukoba i nasilja, promoviranjem mirnog suživota kroz povjerenje, poštivanje različitosti, te jačanje građanskog i interkulturnog dijalog među građanima, posebno mladima. Tako ključni rezultati ovog projekta uključuju jačanje domaćih kapaciteta za postizanje mira kroz dijalog i promjenu politike, te jačanje javne percepcije i stavova u svrhu postizanja otvorenog dijaloga između građana i društvenih zajednica u BiH.

IZVOR

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa