.

Izuzetni radovi Udruge „Naša zemlja“ i ove godine na „Adventu u Travniku“

10 Prosinac 2019

Udruga „Naša zemlja“, kao i prethodnih godina, i ove godina sudjeluje na „Adventu u Travniku“.

 

Ova udruga dolazi iz Doca na Lašvi kod Travnika. Aktivna je na nekoliko područja. Među istim izdvajamo organizaciju i sudjelovanje na sajmovima, edukativnim radionicama i umjetničkim kolonijama, te proizvodnju vina, rakije i drugih proizvoda. Svakako osim sjajnih rukotvorina, posebnost ove Udruge je i organizacija radionica kojima članovi iste prenose svoja znanja i promoviraju izradu rukotvorina. Ovako daju dodatni doprinos popularizaciji izrađivanja rukotvorina, ali i sajamskom radu. Stoga, osim u Travniku, i ove godine će udruga sudjelovati na božićnim sajmovima i u drugim općinama u Središnjoj Bosni.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa