.

Advent u Travniku: Sjajna ponuda i prezentacija Udruge „Prst“ i ove godine

10 Prosinac 2019

Udruženje/udruga proizvođača rukotvorina i suvenira „PRST“  je osnovana 2016. godine.

 

Ova Udruga se bavi promocijom društvenih i kulturnih vrijednosti, očuvanju kulturne baštine i poticanju proizvodnje i distribucije autentičnih i originalnih rukotvorina i suvenira.

 

Ciljevi Udruge su izrada suvenira i rukotvorina, uvezivanje proizvođača suvenira i doprinos promociji Travnika kao turističke destinacije kroz širenje ponude autohtonih suvenira. Svojim radom žele popularizirati izradu suvenira, ali ujedno i promovirati grad Travnik kao poželjan turistički centar. Upravo je općina Travnik u fokusu rada Udruge, a naročito rad na očuvanju i promociji bogate travničke kulturne baštine.  Tako da će i kroz manifestaciju „Advent u Travniku“ izložiti svoje radove i na taj način dati svoj doprinos promociji općine i grada Travnika.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa