.

OPĆINA TRAVNIK: Poziv građanima da se očituju o izgradnji vjetroelektrane Galica

17 Lipanj 2020

Pozivaju se građani općine Travnik, a posebno mjesni zajednica: Šišava, Mudrike, Vitovlje, Paklarevo, Potkraj i Turbe, udruge koje se bave zaštitom okoliša, proizvodnjom zdrave hrane, promocijom turizma, te druge zainteresirane fizičke i pravne osobe, da se očituju o zahtjevu za ponovno izdavanje okolišne dozvole investitoru „TLG“ d.o.o Travnik.

Predmet očitovanja je:

Ponovno izdavanje okolišne dozvole za izgradnju VJETROELEKTRANE GALICA ukupno instalirane snage 50 megawata.

Federalno Ministarstvo okoliša i turizma prije pet (5) godina izdalo je okolišnu dozvolu za izgradnju navedene vjetroelektrane te istekao rok važenja iste.

 Zainteresirani građani, te pravne osobe (gospodarski subjekti, javne ustanove, udruge građana i dr.) mogu svoje komentare dostaviti i pismeno, općinskoj Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove, do ponedjeljka, 29.06.2020.god. do 12,oo sati, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb, neposredno na protokol općine i/ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nikakva dokumentacija s tehničkim i općim podacima o zahvatu u prostoru, objektima, namjeni, postrojenjima, pratećim sadržajima i investitoru/vlasniku nije dostavljena ovoj službi.

Tekst javnog poziva - vjetroelektrana

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa