.

Blagdan je sv. Petra i Pavla, patron u Brajkovićima i misa na groblju Bojna

29 Lipanj 2020

Danas katolici slave blagdan sv. Petra i Pavla, utemeljitelja katoličke crkve. U našem kraju blagdan se na poseban način slavi u travničkoj župi Brajkovići koji ove svece slave kao zaštitnike župe, također se tradicionalno misa održava i na groblju Bojna u Travniku. Mise će se slaviti u 11 sati.

Sveti Petar i Pavao su utemeljitelji kršćanske Crkve. Zbog toga se zajedno prikazuju i slave. Dvojica velikana kršćanstva i dvojica najvećih apostola zacijelo su sveti Petar i Pavao. Premda se u svom životu nisu puno puta susreli, ipak im je Crkva odredila isti dan za svetkovinu. Bili su zajedno samo tri puta u životu i to u Jeruzalemu, Antiohiji i konačno u Rimu. Njihovu svetkovinu slavimo 29. lipnja. Naime, u Rimu su oba položili svoje živote za Krista i svoju vjeru i to je bio presudan događaj da im Crkva oda počast jednom zajedničkom svetkovinom.

Župa Brajkovići, simbol stradanja Hrvata Travnika

Župa Brajkovići osnovana je 1879. godine odvajanjem od župe Guča Gora. Od te se godine vode župne matice. Brajkovići su prije osamostaljenja bili znatno udaljeni od središta župe u Gučoj Gori, a pogotovu nakon njegova prijenosa u Dolac 1827. godine. Sredinom 19. stoljeća u cijelom području sadašnje župe Brajkovići postojala je samo jedna kapela i to u Čuklama, posvećena Sv. Mihovilu Arkanđelu. Do gradnje crkve proći će puno vremena i nakon osnutka župe. Župniku novo uspostavljene župe bilo je tada najvažnije podići kakav-takav župni stan. U tu je svrhu prilagodio jednu staru seosku kuću.

Gradnja crkve započela je 1895. godine, a kao arhitektonski uzor poslužila je Vancašova crkva na Stupu kod Sarajeva. God. 1897. crkva je dovedena do pod krov. Sljedeće dvije godine radilo se na unutrašnjem uređenju i pripremama za podizanje zvonika. Predviđeni radovi dovršeni su 1899. god. U crkvi je kasnije podignut glavni oltar. Temeljita obnova uslijedila je, međutim, od 1977. i nastavljena u osamdesetim godinama.

Osamdesetih godina - izgrađen je župni dom, koji ima dvije moderne dvorane i druge popratne prostorije. Župna kuća, podignuta 1962-65, gotovo je posve porušena i na njezinim temeljima izgrađena nova 1988-90. godine. U zadnjem ratu u kući su bili smješteni vojnici Armije BiH koji su prilikom napuštanja kuću potpuno opljačkali. U tako devastiranu i opljačkanu kuću vratio se župnik u lipnju 1998. godine. Odmah je započeo s njezinom obnovom.

Župa Brajkovići je god. 1895. imala 1.312 vjernika, 1931. god 1.776., a 1991. oko 5.000 vjernika (1974: 4.250). U posljednjem ratu župljani su protjerani a nakon rata mali broj ih se vratio u svoje prijeratne domove.

Najtragičniji dan svoje cjelokupne povijesti doživjela je župa Brajkovići 8. lipnja 1993. To je bilo za vrijeme međunacionalnog sukoba Hrvata i Muslimana u Bosni. Toga su dana, rano ujutro, muslimanske snage Armije BiH, zajedno sa mudžahedinima iz arapskih zemalja, s više strana žestoko napale područje župe da bi sebi osigurale siguran strateški put prema zapadu. U tom su sukobu izgubili život 132 župljanina, a svi su ostali izbjegli ili su bili protjerani.

Svetu misu u Brajkovićima izravno će prenositi portal Centralna.ba OVDJE

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa