.

TRAVNIK: Danas 38. redovita sjednica Općinskog vijeća

14 Kolovoz 2020

Predsjedateljica Općinskog vijeća Travnik Vlatka Lovrinović zakazala je 38. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati danas, 14. 8. 2020. godine u 9 sati, u Centru za kulturu Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći

 Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti JU „Zavičajni muzej Travnik“
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izmjene naziva JU „Zavičajni muzej Travnik“
3. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljskih odnosa Općine Travnik sa Gradom Kastav, Republika Hrvatska
4. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističkih suglasnosti
5. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet Rozencvajg – Zelena pijaca – Čabruša – Bosanska ulica – Obdanište“ Travnik
6. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet Rozencvajg – Zelena pijaca – Čabruša – Bosanska ulica – Obdanište“ Travnik
7. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune Regulacionog plana „Babanovac“ Vlašić lokalitet „Doskočište“
8. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Babanovac“ Vlašić lokalitet „Doskočište“
9. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Hotel Lipa – Župna crkva sv. Ivana Krstitelja“ Travnik (skraćeni postupak)
10. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine između Općine Travnik i Mire Sujoldžić
11. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine između Općine Travnik i „FARA“ d.o.o. Travnik
12. Nacrt Odluke o uslovima za sticanje prava vlasništva na nekretninama za braniteljske i povratničke kategorije stanovništva u naseljima Bruneji, Donje Putićevo i Prahulje
13. Usvajanje Preporuke sa prijedlogom Rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Skupštini JP RV Plava voda d.o.o. Travnik i donošenje Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik
14. Utvrđivanje Liste kandidata za članove školskih odbora iz reda lokalne zajednice

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa