.

Predstavljena Strategija za mlade Općine Travnik

10 Rujan 2020

Centar za edukaciju mladih (CEM), u suradnji s Općinom Travnik, partnerom na izradi Strategije za mlade Općine Travnik 2020-2027, organizirao je u srijedu, 9. travnja 2020. godine javnu prezentaciju ovog strateškog dokumenta, važnog za unapređenje položaja mladih u općini Travnik.

Dokument je jednoglasno usvojen na sjednici Općinskog vijeća Travnik, održanoj 27. svibnja 2020. godine, a procesom njegove izrade rukovodio je Centar za edukaciju mladih, kao najveća i najaktivnija organizacija civilnog društva koja se bavi pitanjima mladih u Centralnoj Bosni i šire.

Tijekom predstavljanja Strategije, CEM i Općina su još jednom istaknuli važnost partnerstva institucija vlasti i organizacija civilnog društva, posebno na kreiranju ovako značajnog dokumenta, čije će implementacija također biti realizirana kroz partnerstva relevantnih institucija, organizacija, ustanova i poduzeća.

Podsjećamo, Strategija za mlade Općine Travnik obuhvata sve ključne oblasti života mladih: zdravlje mladih i zaštitu životne sredine, socijalnu i stambenu politiku, kulturu i umjetnost, informiranje, omladinski rad i mobilnost mladih, zapošljavanje, samozapošljavanje i poduzetništvo mladih, sport i slobodno vrijeme, te formalno i neformalno obrazovanje mladih, kroz koje će odgovorni akteri kreirati vlastite programe, aktivnosti i budžet za mlade.

Usvajanjem Strategije Općina Travnik postavila je temelj povećanju razine uključenosti mladih u život i razvoj zajednice, kao i sustavnom unapređenju njihovog položaja općenito, kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, kreiranje zdravog i sigurnog okruženja bez alkohola, droga, duhanskih prerađevina i nasilja, adekvatnu i sveobuhvatnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu, programe razvoja njihovih ličnih i socijalnih vještina, pristup kvalitetnim kulturnim sadržajima, dostupnost multidisciplinarnih razvojnih programa kreiranih prema njihovim potrebama, osiguravanje prostora za kvalitetno upotpunjavanje slobodnog vremena i sl.

Sadržaj ovog dokumenta koji kompilira probleme mladih općine Travnik, definira ciljeve, rezultate, aktivnosti i aktere koji su odgovorni za unapređenje položaja mladih, predstavljen je u velikoj sali Općine Travnik, a njegova zvanična verzija na bosanskom i hrvatskom jeziku dostupna je na web stranicama Centra za edukaciju mladih i Općine Travnik.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa