.

Za sljedeći tjedan zakazane dvije sjednice Općinskog vijeća Travnik

21 Listopad 2020

Predsjedateljica Općinskog vijeća Travnik Vlatka Lovrinović zakazala je 40. i 41. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati u utorak i srijedu sljedećeg tjedna.

Dnevni red za 40. sjednicu koja će se održati u utorak 27. listopada 2020. godine u 8 sati, u Centru za kulturu Općine Travnik je sljedeći:

1. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Travnik za period 1. 1. do 31. 3. 2021. godine
2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2021. godinu
3. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija
4. Prijedlog Odluke o imenovanju općinskog pravobranitelja
5. Prijedlog Odluke o uvjetima za sticanje prava vlasništva na nekretninama za boračke i povratničke kategorije stanovništva u naseljima Bruneji, Donje Putićevo i Prahulje
6. Prijedlog Odluke o konačnoj verifikaciji Liste korisnika nekretnina u naseljima Bruneji, Putićevo i Prahulje
7. Prijedlog Odluke o dodjeli nekretnina korisnicima objekata i zemljišta u naseljima Bruneji – Vitovlje, Donje Putićevo i Prahulje
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Listu projekata koji će se financirati iz proračunske stavke „Sredstva za implementaciju LEAP-a“
9. Prijedlog Odluke o prodaji na upravljanje, korištenje i održavanje izgrađene kanalizacione mreže JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik iz Travnika
10. Prijedlog Odluke o prodaji na upravljanje, korištenje i održavanje izgrađene kanalizacione mreže JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik – Nova Bila
11. Rješenja o dodjeli zemljišta za;


a) Skrobo Tidža
b) Sefer Muharem
c) Prohan Mirsad
d) Musić Muharem
e) Selman Muradif
f) Lozo Ismet
g) Fazlihodžić Kenan
h)Subašić Strahilo
i) Asotić Mithat
j) Bašić Nermin
k) Mujčić Ermina
l) Softić Fuad
m)Brkić Amir
n)Skeledžija Blaženko
nj)A&M SPED Tešanj
o) Đulabić Lejla

TRAVNIK: Danas 39. redovita sjednica Općinskog vijeća

Dnevni red za 41. sjednicu koja će se održati u srijedu 28. listopada 2020. godine u 8 sati, u Centru za kulturu Općine Travnik je sljedeći:

1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i kriterijima za imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima, poduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obveze po osnovu državnog kapitala imaju organi Općine Travnik
2. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Nadzorni odbor JU „Centar za kulturu Općine Travnik“ i donošenje rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova NO „Centar za kulturu Općine Travnik“
3. Preporuka s prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Skupštinu PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik i donošenje rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik
4. Preporuka s prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Skupštinu JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik i donošenje rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik
5. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Nadzorni odbor JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik i davanje Upute Skupštini JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik
6. Izvjšće o radu JU Centar za socijalni rad Travnik za 2019. godinu
7. Davanje suglasnosti na akte Javnih ustanova kojima se definira pitanje naknade članovima upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova
a) JU Zavičajni muzej Travnik
b) JU Hrvatski kulturni centar
c) JU Centar za kulturu Općine Travnik
d) JU Centar za socijalni rad Travnik
e) JU Obdanište Travnik
f) JU Gradska biblioteka Travnik
8. Informacija o kulturi, sportu i informiranju u općini Travnik
9. Informacija Skupštine JP Stan

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa