.

Potpisani ugovori sa korisnicima projekata koji će se po LOD metodologiji financirati iz proraluna Općine Travnik

14 Svibanj 2024

U zgradi Općine Travnik danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa korisnicima projekata koji će se po LOD metodologiji financirati iz budžeta Općine Travnik u 2024. godini.

Konačnu rang listu projekata koji će se po LOD metodologiji finansirati iz proračuna Općine Travnik u 2024. godini možete pogledati u privitku. Financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 KM iskoristit će 16 udruženja sa područja općine Travnik za realizaciju svojih projekata i aktivnosti.

Projekat jačanja lokalne demokracije – LOD projekat ima za cilj uspostavljanje trajnog partnerstva između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Metodologija osigurava transparentan sistem raspodjele financiijskih sredstava i efikasan odgovor na stvarne potrebe identificirane u lokalnim razvojnim planovima i strategijama. Time će se ojačati povjerenje između lokalnih vlasti i civilnog društva i prema tome unaprijediti komunikacija između ovih važnih stubova svakog demokratskog društva.

LOD metodologija podrazumijeva metodološki pristup za transparentnu raspodjelu javnih fondova namijenjenih organizacijama civilnog društva (OCD). Jedan od osnovnih ciljeva LOD metodologije je osigurati kvalitet u procesima planiranja i provedbe projekata, te uniformnost u korištenju alata i dokumentacije za uspješnu provedbu projekata OCD.

OVDJE pogledajte i poslušajte u video prilogu šta su kazali korisnici

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa